नेपालि राष्ट्रीय गान | सयौँ थुँगा फूलका हामि

Video Link from Youtube: