कावासोती १५, नवलपरासी (ब.सु.पू) मा धान बालीको बीउ उत्पादन खेत निरीक्षण

Photo: 

Show in Slideshow: