Total: 4 Records
प्रदेश जिल्ला गाउँपालिका / नगरपालिका वडा नम्बर प्रकार नाम License प्राप्त मिति सम्पर्क नम्बर इमेल
गण्डकी प्रदेश नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) देवचुली नगरपालिका १५ Seed Producer श्री एग्रो टाइम्स कृषि फर्म 98672224559 trilochanbhattarai2072@gmail.com
गण्डकी प्रदेश पर्वत फलेवास नगरपालिका Seed Producer श्री झकलक कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड 9847625970
गण्डकी प्रदेश नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) देवचुली नगरपालिका Seed Producer श्री लालिमा कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड 9867224559 nbhandari36.nb@gmail.com
गण्डकी प्रदेश नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) देवचुली नगरपालिका १५ Seed Producer श्री अनमोल बीउ प्रा.ली 9854045547 info@anamolbiu.com