कर्मचारी विवरण

क्र.स. नाम पद मोबाइल नं. इमेल फोटो
निर्मल रेग्मी बाली बिकास अधिकृत 9856013101 seedlabgandaki@gmail.com
कमलादेवी श्रेष्ठ अधिकृत (छैटौं) ९८५६०१३१०५ shresthakamala@yahoo.com
रत्न मणि ढकाल अधिकृत (छैटाैं) ९८४१०८७७०३ ratnamaidhakal@gmail.com
लु कुमारी ढकाल सहायकस्तर पाँचौ ९८४६५२४२४७
पुष्पा गौतम सह-लेखापाल ९८४६१९२५०६ gautampushpa73@gmail.com
मनजीत राना नायव प्राविधिक सहायक ९८४३८५७०६९ manjitrana03@gmail.com
बिशु थापा मगर हलुका सवारी चालक ९८६१९६८५७१
सुवास चौधरी कार्यालय सहयोगी ९८४६४०६४७८
सविना राना कार्यालय सहयोगी ९८४८१९१९२२