श्री हराभरा सामाजिक उघमि महिला सहकारी संस्था, पर्वत
श्री नमूना कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड
बीउ बिजन प्रयोगशाला
बीउ बिजन प्रयोगशाला
ट्यागिंग गरिएका बिउहरु
बीउ बिजन प्रयोगशाला
बीउ बिजन प्रयोगशाला
बीउ बिजन प्रयोगशाला
बीउ बिजन प्रयोगशाला
बीउ बिजन प्रयोगशाला
बीउ बिजन प्रयोगशाला
बीउ बिजन प्रयोगशाला
बीउ बिजन प्रयोगशाला
बीउ बिजन प्रयोगशाला
बीउ बिजन प्रयोगशाला
बीउ बिजन प्रयोगशाला
बीउ बिजन प्रयोगशाला
बीउ बिजन प्रयोगशाला
बीउ बिजन प्रयोगशाला
बीउ बिजन प्रयोगशाला